מחלקת המקרקעין ​

מחלקת המקרקעין במשרד אוריאל שמן – חברת עורכי דין בעלת ניסיון רב בייצוג יזמים וקבלנים בעסקאות מקרקעין מורכבות ובמגוון פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מול רשויות התכנון המקומיות והמחוזיות, רשויות המס והמערכת הבנקאית, בייצוג דיירים ובעלי קרקעות בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית ובייצוג מוכרים ורוכשים בעסקאות מכר מקבלנים ומיד שניה לרבות היבטי המיסוי שבח, רכישה והיטל השבחה.

מחלקת המקרקעין מתמחה בטיפול וניהול תביעות בבתי המשפט בכל הנוגע לזכויות במקרקעין לרבות ייצוג לקוחותינו בפני וועדות תכנון ובניה, רשויות המס והמפקח על המקרקעין. הניסיון האינטנסיבי אשר נצבר במחלקת המקרקעין מעניק ללקוחותינו יתרון משמעותי במיצוי הפוטנציאל המסחרי והעסקי של נכסי המקרקעין שבבעלותם.

מחלקת המקרקעין מתמחה בעריכת חוזים מגוונים וייחודיים, חוזה קומבינציה, פינוי-בינוי, חיזוק ותוספת קומות, שירותי בניה, הסכמי ליווי בנקאי/חוץ-בנקאי, הסכמי פיקוח בניה ונותני שירותים, הסכמי מכר ורכישה, הסכמי שכירות, הסכמי שיתוף, הסכמי ניהול והסכמי ממון.

08-8531603​

אוריאל שמן, חברת עו"ד ​